Ochrana dat

Provozovatelem této internetové stránky ("Stránka") je MONETA Money Bank, a. s. Tyto zásady ochrany dat popisují, jaký druh informací a pro jaké účely od návštěvníků této Stránky shromažďujeme a jak s těmito informacemi dále nakládáme.

Jaký druh informací shromažďujeme?

Navštívíte-li naši Stránku poprvé nebo je-li to nezbytné pro využití některé služby, můžeme Vás požádat, abyste se zaregistrovali a abyste nám o sobě či o Vaší společnosti poskytli údaje včetně Vašeho jména, názvu Vaší společnosti, adresy, telefonu a čísla faxu, e-mailové adresy a dalších informací umožňujících Vaši identifikaci a kontakt s Vámi.


Používáte-li naše online služby, požadujete-li cenové nabídky produktu prostřednictvím naší Stránky nebo využíváte-li naši Stránku jiným způsobem, můžeme Vás požádat rovněž o poskytnutí dalších údajů včetně finančních informací a dalších údajů obchodní povahy.


Pokud zadáte svoji e-mailovou adresu pro odběr newsletteru či pro zaslání e-knihy, vyjadřujete tím souhlas s využitím tohoto kontaktu pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas udělujete až do odvolání, odvolat jej lze na e-mailu odhlasit@hypoteka.cz


Při vstupu na naši Stránku shromažďujeme rovněž určité informace provozního charakteru, jako jsou zejména informace o směrování, Vaše IP adresa přiřazená poskytovatelem internetového připojení, a informace, které poskytují "cookies" na Vašem pevném disku. Cookies jsou malé datové soubory, které obsahují specificky identifikátor, abychom Vás mohli rozeznat, když se na naši Stránku vrátíte, registrují stránky, jež si na naší Stránce prohlížíte, a služby, které využíváte. Tyto informace nám umožňují poskytovat služby, které jsou šité více na míru a které jsou uživatelsky přívětivé. Další cookies potom slouží k zajištění funkčnosti stránek či některé z Vámi vyžádaných služeb, například přihlášení do aplikace.


Pokud s využíváním cookies nesouhlasíte, můžete jejich ukládání ve svém zařízení omezit nastavením prohlížeče, nebo je ve svém zařízení můžete vymazat.


Shromažďujeme také souhrnné údaje o využívání naší Stránky, jako jsou například informace o tom, které z našich stránek mají největší návštěvnost, počet přístupů denně a čas, který návštěvníci u každé stránky v průměru stráví.

Za jakými účely pracujeme s informacemi, které jsme shromáždili?

Údaje, které od Vás, o Vás a o Vaší společnosti shromáždíme, mohou být mimo jiné použity následovně: plnění zakázek a požadavků uživatele, poskytování informací o cenových nabídkách na vyžádání, zpracování, realizace a sledování zakázek, poskytování informací ostavu objednávky, zajišťování informací o nabídkách nebo produktech, které jsou pro Vás podle našeho názoru zajímavé informování o aktualizacích, změnách na naší Stránce nebo o nových produktech či službách, o nichž se domníváme, že by Vám nebo Vaší společnosti mohly být prospěšné. Můžeme také seskupovat informace, které jste nám poskytli v předchozí komunikaci v režimu off-line, s informacemi, které jste nám dali k dispozici v režimu on-line, abychom návštěvy naší Stránky více přizpůsobili Vašim přáním.

Některé údaje provozního charakteru mohou být rovněž zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti a dostupnosti naší Stránky a souvisejících služeb.

Statistické údaje o využívání naší Stránky zpracováváme rovněž ke zlepšování její funkčnosti a uživatelské přívětivosti a k přípravě souhrnných, anonymních informací používaných v marketingu, v reklamě nebo v podobných aktivitách.

S kým sdílíme informace?

Informace, které o Vás shromáždíme, můžeme poskytnout dalším společnostem patřícím do skupiny MONETA a třetím stranám, jako jsou výrobci, dodavatelé nebo jiné subjekty, jež jsou zapojeny do distribučního řetězce při dodávce produktu nebo při zajišťování služeb, jež Vámi byly vyžádány. Těmto společnostem můžeme rovněž poskytnout úhrnné statistiky o návštěvnících, o transakcích nebo jiných aktivitách na Stránce.

Informace o Vás nebo o Vaší společnosti můžeme zpřístupnit i dalším subjektům, pokud nám tak ukládá zákon nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společností MONETA, našich uživatelů nebo dalšího subjektu.

Třetí společnosti, jež na naší Stránce poskytují další služby, provozují společnou verzi naší Stránky, nebo jež inzerují na naší Stránce či na ní mají svůj odkaz, mohou na svých stránkách používat “cookies" nebo o Vás shromažďovat informace jiným způsobem. Nemáme kontrolu nad shromažďováním informací ze strany těchto společností ani nad tím, jakým způsobem je dále využívají. Máte-li jakékoli otázky týkající se tohoto zpracování svých údajů, obraťte se přímo na provozovatele daných stránek.

Ochrana Vašeho soukromí

Přenos veškerých informací prostřednictvím této Stránky, a to včetně formulářů objednávek nebo žádostí o cenové nabídky, informací o fakturaci či informace o stavu účtu, je šifrován. Usilujeme o ochranu Vašich osobních údajů a informací o Vaší společnosti, zejména pomocí šifrování a dalších prostředků. Nemůžeme však ručit nebo poskytovat záruku za bezpečný přenos informací, které nám zasíláte, a pokud jste se rozhodli používat naši Stránku, činíte tak na vlastní odpovědnost.


Berte, prosím, také na vědomí, že informace, které zveřejňujete na naší Stránce - například informace, které můžete poskytovat ostatním v bulletinech nebo v místech pro chat, která mohou být na této Stránce k dispozici, mohou další uživatelé shromažďovat a používat.


Další informace o zpracování osobních údajů včetně Vašeho práva na přístup k údajům, jejich opravu, aktualizaci a námitku proti zpracování, naleznete v obecném dokumentu o zpracování osobních údajů zde https://www.moneta.cz/documents/cz/MMB-informace- banka-2014-12-01.pdf

Potřebujete více informací?

nebo

nás kontaktujte zdarma na telefonním čísle 800 212 220

Sledujte násna Facebooku